Data

Tuotannonohjausjärjestelmästä saatavan datan merkitys liiketoiminnan kehityksessä

Digitaalinen tuotannonohajsujärjestelmä tuottaa arvokasta dataa päätöksenteon tueksi.

Mutua, dataa vai tietoa? Millä perusteella yrityksessäsi tehdään päätöksiä?

Trendikäs data. Kaikki siitä puhuvat, jotkut sitä keräävät, vaan harva osaa sitä käyttää. Johdetaanko yritystäsi mutulla, datalla vai tiedolla?