Mutua, dataa vai tietoa? Millä perusteella yrityksessäsi tehdään päätöksiä?

Jani Nurmi
15.6.2021

Trendikäs data. Kaikki siitä puhuvat, jotkut sitä keräävät, vaan harva osaa sitä käyttää.

Koska huono data voi johtaa liiketoimintaasi kohtalokkaasti harhaan ja laadukas data taas jalostua kilpailuvaltiksi, haluamme muistuttaa, mitä käyttökelpoinen data oikeastaan on.

Johdetaanko yritystäsi mutulla, datalla vai tiedolla?

Dataa olisi, vaan mitä sillä tekisi?

Tuotanto, investoinnit, maine, tilauskannat, liidit, kustannukset, vahingot, asiakastyytyväisyys, markkinointi… Organisaatioissa voidaan mitata lähes mitä tahansa. Valitettavan usein niissä nimenomaan mitataankin ihan mitä tahansa.

Enemmän dataa EI tarkoita enemmän tietoa.

Ihmisen muisti ja tulkinnat vääristävät dataa, ja siksi datan keruu, raportointi ja tallennus on järkevää ulkoistaa älykkäille järjestelmille manuaalisten taulukoiden ja oman huteran muistin sijaan. Algoritmit löytävät datasta poikkeamia taatusti ihmissilmää tehokkaammin.

Tekoäly ja koneoppiminen ovat tehokas työkalu tietojen yhdistelyssä, mutta alun perin huonolle datalle nekään eivät mahda mitään. Huolehdi siis, että datasi on oikeaa ja ajan tasalla!

Datasta tiedoksi

Dataa voi harvoin hyödyntää sellaisenaan ja siitä tuleekin käyttökelpoista vasta, kun yhdistät sen oikeaan kontekstiin.

Järjestämätön data on mössöä ja kohinaa, irrallisia lukuja ja kivaa knoppitietoa, joka ei kuitenkaan sellaisenaan saisi johtaa tekemistä, painottaa toimarimme Jani.

Lukuja pitää seurata systemaattisesti ja etsiä yhteyksiä tietojen välillä.

Kun yhdistät eri toimialueiden tietoja yhdelle alustalle ja tarkastelet niitä yhtä aikaa, saat hahmoteltua todenmukaista kokonaiskuvaa. Systemaattinen datan kerääminen, hallinta ja analysointi tuottavat yrityksellesi luotettavaa informaatiota ja näin arvokasta pääomaa – jos sitä siis osataan käyttää.

Tiedosta kilpailueduksi

Oikeiden asioiden mittaaminen ja analysointi auttaa reagoimaan muutoksiin nopeasti.

Laadukkaan datan avulla voit ennakoida tulevaa, paljastaa liiketoiminnan ongelmakohtia ja löytää kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Data antaa keinot kehittyä ja auttaa johtamaan oikeita asioita.

Ratkaisevaa ei ole pelkästään se, mittaatko relevantteja asioita ja miten yhdistelet saatua dataa, vaan miten viet tiedot päivittäiseen tekemiseen. Siinä missä data muuttuu laadukkaaksi tiedoksi vasta oikeassa kontekstissa, muuttuu tieto kilpailueduksi vasta kun sitä osataan johtaa.

Harmittavan usein dataan liittyviä haasteita yritetään ratkaista pelkillä teknisillä ratkaisuilla. Toki ne vaikuttavat asiaan merkittävästi ja niitähän me myymme, mutta lopulta organisaation sisäiset haasteet taklataan ennen kaikkea – noh, organisaation sisällä. Se vaatii johtamismallien ja toimintatapojen ravistelua.

Ja mehän ravistelemme!

Mitä kannattaa mitata?

Nice to know vai liiketoiminnan tavoitteita tukevaa tietoa? Älä mittaa turhaan. Analytiikka auttaa ymmärtämään olemassa olevaa dataa, mutta yrityksesi ratkaistavaksi jää, mikä data on tarpeellista.

Dataa kerätessäsi varmista:

  • mitkä ovat konkreettiset tavoitteesi
  • millä mittareilla tavoitteita mitataan
  • miten dataa kerätään
  • missä data sijaitsee
  • keskustelevatko järjestelmät keskenään
  • onko tieto relevanttia, validia ja luotettavaa
  • kenellä on pääsy dataan ja kuka tekee siihen liittyvät päätökset
  • johtaako tieto aidosti arjen tekemistä

Ulkoistaminen auttaa näkemään tiedon metsän datan puilta

Kasvaminen tieto-ohjautuvaksi organsaatioksi vaatii yritykseltä sitoutumista ja yhteisiä tavoitteita. Me Hubblessa rakennamme tekniset ratkaisut tukemaan näitä tavoitteita.

Autoimme esimerkiksi energiayhtiö Pori Energiaa rakentamaan yhtenäisen data-alustan ja hallitsemaan hajanaista tietoa tehokkaammin. Rakensimme yritykselle liidejä tuottavan kaukolämmön laskurin, jolla jokainen kuluttaja voi tehdä eri lämmitysmuotojen hintavertailua.

Olisiko aika selvittää, mitä mahdollisuuksia sinun liiketoiminnastasi kertyvä data kätkee sisälleen?

Mitä teimme

data
johtaminen

Haluatko keskustella?

Kerron mielelläni lisää tekemistämme ratkaisuista tai pohditaan yhdessä miten voisimme kehittää sinun liiketoimintaasi. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ota yhteyttä!
Jani Nurmi
Toimitusjohtaja

Tuotannonohjausjärjestelmästä saatavan datan merkitys liiketoiminnan kehityksessä

5.6.2024

Hubblen asiakas­tyytyväisyys­kyselyn tulokset

4.12.2023

Silma.io nopeutti ja selkeytti Pamarkin tilausten käsittelyä

6.11.2023