Hubble hioi tiimityön timantiksi

Eveliina Salonen
20.6.2023

Menestyksekkään asiakaskokemuksen taustalla on aina hyvinvoiva työympäristö, johon jokaisen työyhteisön jäsenen hyvinvointi vaikuttaa. Tunnistimme haasteita muun muassa työn kuormittavuuden kanssa ja ratkaisua lähdettiin hakemaan Mind Me Solutionsin Monan avulla. Meillä oli kevään aikana kolme tiimivalmennusta, joissa käsiteltiin ennalta sovittuja aiheita. Valmennusten välissä jatkettiin aiheen parissa kokeilemalla uusia toimintatapoja käytännössä Monan antamien tehtävien avulla.

Ensimmäisessä tiimivalmennuksessa perehdyttiin työstä palautumiseen. Pohdittiin mitkä asiat edistävät ja toisaalta estävät palautumista omassa arjessa ja kuinka niihin voidaan tehdä muutoksia. Monan sanoin palautuminen on perusta hyvinvoinnille ja hyvä työyhteisö koostuu hyvinvoivista työntekijöistä. Lisäksi kehitimme ja selkeytimme projektin vaiheita ja vastuita. Tavoitteena varmistaa jokaiselle kohtuullinen kuormitus, jotta työstä palautuminen on mahdollista.

Seuraavassa valmennuksessa keskityimme palautetaitoihin. Opimme, että palautetaidot ovat henkilökohtaisen sekä yrityksen kehittämisen jokapäiväinen työkalu. Valmennuksessa pohdimme, miten saisimme positiivisen ja rakentavan palautteen osaksi arkea. Konkreettisesti lähdimmekin kehittämään meidän sisäisten palaverien runkoa, jotta palautteen antaminen ja vastaanottaminen olisi mahdollisimman vaivaton ja normaali osa arkea.

Viimeisen valmennuksen missio oli kiteyttää aiempien kertojen teemat, jotka toimivat perustana Hubblen kulttuurille. Pohdimme meille tärkeitä arvoja ja esille nousi muun muassa rehellisyys, reiluus ja mukava työpaikka. Lopuksi kertasimme mitä työstä palautuminen vaatii, mitkä prosessit toimivat ja mitä pitää vielä kehittää sekä miten varmistamme palauteen saannin ja sen hyödyntämisen. Tärkeää on varmistaa, että nyt aloitetut kehitysaskeleet jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Yhteistyö Monan kanssa toimi loistavasti ja olemme varmoja, ettei meidän tiimityö olisi ottanut näin suurta kehitysaskelta ilman osaavaa ulkopuolista apua. Tiimivalmennukset auttoivat kehittämään yhteistyötä ja rohkaisi tekemään konkreettisia muutoksia meidän toimintatapoihin. Vaikka valmennukset ovat tältä erää ohitse, jäi meille paljon oppeja tiimityön kehittämiseen tulevaisuudessa.

Mitä teimme

palautetaidot
palautuminen
tiimityö
tiimivalmennus
yrityskulttuuri

Haluatko keskustella?

Kerron mielelläni lisää tekemistämme ratkaisuista tai pohditaan yhdessä miten voisimme kehittää sinun liiketoimintaasi. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ota yhteyttä!
Jani Nurmi
Toimitusjohtaja

Tuotannonohjausjärjestelmästä saatavan datan merkitys liiketoiminnan kehityksessä

5.6.2024

Hubblen asiakas­tyytyväisyys­kyselyn tulokset

4.12.2023

Silma.io nopeutti ja selkeytti Pamarkin tilausten käsittelyä

6.11.2023