Kannattava liikevaihdon tuplaus kolmessa vuodessa

Jani Nurmi
13.12.2018

Kuulostaa kovalta tavoitteelta, mutta asiakkaamme Profil-Lista Oy on lähtenyt sitä tavoittelemaan. Vuonna 1995 perustettu yritys tuottaa profiileja ja kalustekomponentteja kaluste- ja rakennusteollisuudelle. Asiakkaita yrityksellä on Suomen lisäksi, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Monipuolinen ja uudenaikainen konekanta sekä osaavat ihmiset mahdollistavat asiakaslähtöisen valmistuksen.

Jotta kunnianhimoinen kasvu olisi mahdollista, pitää nykyisestä kapasiteetista saada kaikki irti ja lisätä kapasiteettia järkevällä tahdilla. Ydinasioita ovat ajallisten vaihtokustannusten minimointi, sekä tuotannon parempi ennustettavuus. Paremmalla ennustettavuudella pystytään ylläpitämään toimitusvarmuus kasvun aikanakin. Lisäksi asiakas halusi tietojärjestelmän avulla kerätyn datan tuottamana systemaattisen jälkilaskennan.

Tuotetiedot perustana

Hyvät tuotetiedot auttavat tunnistamaan samoilla asetteilla pinnoitettavat ja höylättävät tuotteet, jolloin vaihtokustannusten minimointi on yleensäkin mahdollista. Hubblen tuotehallinnan osaamisen avulla ja yhteistyössä asiakkaan luotiin tuotemallit, joiden avulla tunnistetaan samoilla asetteilla valmistettavat tuotteet. Tuoterakenteiden avulla saadaan jälkilaskentaan täsmälliset materiaalien kustannukset. Rakenteet palvelevat luonnollisesti myös tulevia ostotilausehdotuksia tilattujen tuotteiden valmistamiseksi.

Data talteen ennustettavuuden saavuttamiseksi

Jotta tuotannon ennustettavuus saadaan tarkaksi, pitää tuotteiden valmistumisesta saada tarkka data talteen. Kaikki tuotantopisteet varustettiin tablettitietokoneilla, joiden avulla työt aloitetaan ja lopetetaan. Eri tuotantopisteistä kerätyn datan avulla oppivan järjestelmän tekemät ennusteet tulevat tarkemmiksi jatkuvasti. Lisäksi kerättyä dataa hyödynnetään jälkilaskennassa, joka yhdistettynä tarkkaan materiaalikulutukseen tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Tuote ja asiakaskohtaiset kannattavuudet saadaan automaattisesti BI-työkalusta.

Joustavaa työn ohjausta ja tuotannon tehostusta

Toimiston työpöytäkäyttöliittymässä saa yhdellä näytöllä kokonaiskuvan, kuinka työt on järjestelty. Järjestelmä näyttää automaattisesti tarvittavat ilmoitukset, jos jokin tilaus on myöhästymässä. Oppiva algoritmi laskee automaattisesti tuotantopisteiden töiden aloitus- ja valmistumisajat, kun tuotantoa järjestetään uudestaan. Työnäkymä auttaa jopa työvuorosuunnittelussa näyttämällä montako työntekijää työvaiheiden tekemisessä on aikaisemmin tyypillisesti tarvittu. Toimitusvarmuuden ylläpidon vuoksi on kriittisen tärkeää tietää jatkuvasti tuotannon tilanne, jotta reagointi on mahdollista. Työjärjestely osaa optimoida samoilla asetteilla valmistettavat tuotteet, jolloin tuotanto tehostuu huomattavasti.

Varasto ja toimitukset haltuun

Tilaus-toimitusketju viimeistellään varaston tablettikäyttöliittymällä ja toimitusten hallinnalla. Kun valmistuneille tuotteille luodaan toimitusta, näyttää käyttöliittymä heti mitkä tilaukset voidaan konsolidoida. Tilausten yhdistämisen mahdollisuus näytetään, vaikka toisen tilauksen tuotteet olisivat vielä tuotannossa. Näin voidaan esimerkiksi viivästyttää tietyn tilauksen toimitusta päivällä, jotta saadaan hyödynnettyä samaa kuljetusta toisen tilauksen tuotteisiin. Tuo on tietysti järkevää ilman, että edes puhutaan tuotteiden aiheuttamasta hiilijalanjäljestä. Kun rahtitilaukset on toimiston henkilöiden puolesta tehty, tulee varaston henkilöille tablettikäyttöliittymään selkeät ohjeet mitä lähtee ja koska. Toimitusten hallinta ja varastotabletin toiminnot pitävät toimitusvarmuuden ennallaan, vaikka läpi kulkevien tilausten määrä kasvaa.

Jatkuva parantaminen ja kommunikointi

Vaikka samoissa tiloissa toimitaan, on kommunikaatiossa joskus katkoksia. Se voi johtua muistin varassa olevista asioista tai yksinkertaisesti unohduksesta. Järjestelmään lisättiin ominaisuus, jonka avulla jokaiselta tuotantopisteen tabletilta voidaan lisätä esimerkiksi materiaali- ja tarviketilaukset tai kehitysehdotukset sekä nähdään tuotekohtaiset ohjeet ja reklamaatiot. Kun viestin voi syöttää järjestelmään heti kun asia tulee mieleen, muistinvaraisuus poistuu. Jos tuotteen aikaisemmasta valmistuserästä on tullut reklamaatio ja se on lisätty toimiston käyttöliittymästä, tuotantopisteen käyttäjille tulee ilmoitus, kun tuotetta seuraavaksi valmistetaan. Näin tuotteiden laatua saadaan parannettua, ilman muistinvaraista toimintaa.

Ketterä toiminta

Koko järjestelmä on toimitettu ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Ketteryys kiteytettynä tarkoittaa useita toimituksia, joiden jälkeen validoidaan tehty työ. Ensimmäinen toimitus ei tapahtunut niin varhaisessa vaiheessa kuin olisi haluttu. Tuotehallinnallisen pohjatyön vuoksi jouduttiin tekemään tuotetietojen hallinnan toiminnallisuutta, joka toimii vankkana pohjana lähes kaikelle muulle toiminnallisuudelle. Hyvä tuotetieto on kivijalka, jonka päälle on hyvä rakentaa tuotannon tehostaminen. Ketterä toiminta ei olisi onnistunut ilman asiakkaan koko henkilöstön avointa mieltä ja rohkeutta ottaa uutta toimintatapaa käyttöön. Jos muutosvastarintaa oli, ei se ainakaan toimittajalle asti näkynyt millään tavalla.

Käyttökokemus -> työtyytyväisyys

Räätälöidyn järjestelmän yksi suurimmista eduista on se, ettei käyttäjiä tarvitse kuormittaa niillä 75 prosentilla ominaisuuksia, joita he eivät koskaan käytä tai tarvitse. Yksinkertaisuus tietojärjestelmissä usein tarkoittaa vähempää käsiteltäviä asioita ja räätälöity järjestelmä oikeilla ominaisuuksilla on investointi tehostamisen lisäksi työtyytyväisyyteen.

Teknologia ja käytännöt

Koska Hubble haluaa inhimillistää teknologiaa, on tämä osuus hyvin tiivistetty. Node.js, Sequelize ORM, Ava, Vue.js, Vuetify, Progressive Web App, AWS Aurora (MySQL), AWS Elastic Beanstalk, Bit bucket Pipelines, TDD, CI, CD…

Mitä teimme

kasvu
pwa
ux

Haluatko keskustella?

Kerron mielelläni lisää tekemistämme ratkaisuista tai pohditaan yhdessä miten voisimme kehittää sinun liiketoimintaasi. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ota yhteyttä!
Jani Nurmi
Toimitusjohtaja

Tuotannonohjausjärjestelmästä saatavan datan merkitys liiketoiminnan kehityksessä

5.6.2024

Hubblen asiakas­tyytyväisyys­kyselyn tulokset

4.12.2023

Silma.io nopeutti ja selkeytti Pamarkin tilausten käsittelyä

6.11.2023