Suomen johtavia aurinkosuojalaitteiden valmistajia Sunsystems halusi tarjota jälleenmyyjilleen parempaa palvelua digitaalisessa kanavassa, sekä vapauttaa tärkeitä resursseja toiminnan kehittämiseen.

Tuotehallinta kuntoon

Lähtötilanteessa tuotteiden hallinta tapahtui pitkälti Excel-pohjaisesti. Erilaisten konfiguraatioiden säännöstöt olivat Excelin kaavoissa. Vaikkakin toimiva ratkaisu, haluttiin tuotetietojen hallinta keskittää uuteen järjestelmään. Uudella tuotekonfiguraattorilla hallitaan kaikki säännöstöt, joiden perusteella jälleenmyyjä tekee asiakkaan haluamat tuotteeseen liittyvät valinnat. Järjestelmässä hallitaan kaikki nimikkeet, sekä tuotteiden tekniset nimikerakenteet.

Systemaattisesti tasaista laatua

Koska tuotetiedonhallinnan konfiguraattori tuottaa valmistuksen ja pakkauksen osaluettelot, pystytään toimitusten laatu pitämään entistä parempana. Korkea laatu parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä luo kustannussäästöjä. Hyvä laatu alkaa jo jälleenmyyjän käsistä, koska tuotekonfiguraattori tarkistaa, että tuote on määriteltyjen sääntöjen mukainen. Puutteellisten tilauksien aiheuttama kommunikaatio jälleenmyyjän kanssa vähenee, kun järjestelmä ohjaa jälleenmyyjän tekemään kaikki tarvittavat valinnat. Näin erityisesti jälleenmyyjärajapinnassa työskentelevien työpanosta ja osaamista voidaan hyödyntää ja kohdentaa paremmin.

Tilaukset yhteen kanavaan

Aikaisemmin tilauksia vastaanotettiin lähes kaikkia mahdollisia kanavia pitkin (puhelin, tekstiviesti, whatsapp, sähköposti jne.). Yhtenä tavoitteena oli saada siirrettyä tilausten vastaanotto yhteen digitaaliseen kanavaan. Pyrkimystä vahvistettiin mahdollistamalla jälleenmyyjille entistäkin parempi palvelu tilausjärjestelmässä kuin muissa kanavissa. Yksi selkeä osa paremmasta palvelusta on lähes reaaliaikainen tieto valmistuksen ja toimituksen etenemisestä. Tilatiedot näkyvät järjestelmästä ja sen lisäksi lähetetään automaattiset sähköposti-ilmoitukset tilauksen tilan muuttuessa.

Parempaa palvelua x 2

Koska järjestelmän avulla Sunsystems pystyy palvelemaan jälleenmyyjiään paremmin ja läpinäkyvämmin, pystyy jälleenmyyjä vuorostaan palvelemaan omia asiakkaitaan paremmin. Mahdollisista poikkeuksista on helpompi kommunikoida etukäteen ja järjestää tarvittavat muutokset esimerkiksi asennustöiden järjestelyihin.

Käyttökokemus

Alusta asti oli tärkeää keskittyä hyvän käyttökokemuksen tuottamiseen. Tuotekonfiguraattorin monimutkaisuus on täysin piilotettu jälleenmyyjältä, jolloin he kokevat järjestelmän helppokäyttöiseksi. Vielä ennen laajempaa käyttöönottoa tehtiin käyttökokemuksen tutkimusta ja käytettiin ns. luonnollisten havaintojen menetelmää täysin uuden käyttäjän kanssa. Joitakin muutostarpeita saatiin vielä esiin ja ne korjattiin ennen varsinaista käyttöönottoa.

Teknologia ja käytännöt

Tässä vielä lyhyt teknologian ja käytäntöjen osuus. UX Naturalistic Observation, Kanban, Auth0, Node.js, Sequelize ORM, Ava, Vue.js, Vuetify, Progressive Web App, AWS Aurora (MySQL), AWS Elastic Beanstalk, Bit bucket Pipelines, TDD, CI, CD…